Strona startowa » Konta osobiste » Nest Bank – Nest Lokata Witaj na 4% i Nest Rodzinne Oszczędności z premią

Nest Bank – Nest Lokata Witaj na 4% i Nest Rodzinne Oszczędności z premią

nest-bank

W zeszłym tygodniu doszło do zmian na rynku bankowym. Pojawił się nowy bank pod nazwą Nest Bank. Ale tak naprawdę jest to Bank Smart (również BIZ Bank), tylko pod nową marką. Jeśli chodzi o ofertę w nowym banku, to nie doszło tutaj do dużych zmian. Konto osobiste nadal będzie bezpłatne. Dawna Lokata Powitalna na 4% powróciła pod inną nazwą. Pojawił się natomiast nowy produkt oszczędnościowy Nest Rodzinne Oszczędności z premią do 30%. 

Nest Lokata Witaj

 • Oprocentowanie 4% w skali roku.
 • Okres lokaty to 3 miesiące.
 • Minimalna kwota to 1 000 zł, maksymalna 10 000 zł.

Nest Lokata Witaj przeznaczona jest dla nowych klientów i można ją otworzyć w ciągu 30 dni od dnia założenia Nest Konta (konta osobistego).

<<< Nest Lokata Witaj na 4% w Nest Banku >>>

nest-lokata

Natomiast dla osób, które posiadają Nest Konto, przeznaczone są Lokaty na Nowe Środki:

 • 3-miesięczna z oprocentowaniem 2,50%,
 • 6-miesięczna z oprocentowaniem 2,60%.

Na tych lokatach można maksymalnie ulokować 2 000 000 zł, a nowe środki to nadwyżka ponad stan posiadania obliczony na dzień 27.10.2016 r. Niespełnienie warunku nowych środków sprawi, że oprocentowanie zostanie ustalone na poziomie 1,20%.

Nest Konto

Jest to Smart Konto, tylko pod inną nazwą. Nadal jest ono bezpłatne. Również nie ma opłat za wydanie i użytkowanie karty. Darmowe są także wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce.

<<< Złóż wniosek o Nest Konto >>>

nest-lokata

Nest Rodzinne Oszczędności

Jest to nowy produkt w ofercie banku – program systematycznego oszczędzania na 5, 10 lub 15 lat. Oprocentowanie rachunku Nest Rodzinne Oszczędności zależne jest od stawki WIBOR 3M pomniejszonej o 0,5 p.p. Obecnie daje to oprocentowanie na poziomie 1,22% w skali roku. Dodatkowo otrzymać można premię za regularne oszczędzanie. Jej wysokość zależy od czasu oszczędzania i od tego czy zgłosimy posiadanie dzieci. Przy ewentualnej rezygnacji z programu nie utraci się naliczonych odsetek i wypłaconych już premii.

Konto Nest Rodzinne Oszczędności z premią może założyć osoba, która:

 • posiada lub założy rachunek ROR w zł w banku,
 • zawrze z bankiem umowę o konto Nest Rodzinne Oszczędności,
 • złoży oświadczenie o przystąpieniu do promocji i zaakceptuje warunki regulaminu,
 • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych marketingowych.

Jeśli posiada się już konto osobiste, to wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej. W przeciwnym razie należy najpierw złożyć wniosek o Nest Konto:

<<< Złóż wniosek o Nest Konto >>>

Minimalna kwota deklaracji to 50 zł miesięcznie. Natomiast maksymalna zależna jest od deklarowanego okresu oszczędzania:

 • 600 zł przy 5 latach,
 • 300 zł przy 10 latach,
 • 200 zł przy 15 latach.

W trakcie trwania okresu oszczędzania nie można zmieniać wysokości zadeklarowanej wpłaty. Jedna osoba może otworzyć do 5 rachunków 1 rachunek Nest Rodzinne Oszczędności i do każdego uzyskiwać premię  1 rachunek Nest Rodzinne Oszczędności (aktualizacja: po 4 stycznia 2017 r. można założyć tylko 1 taki rachunek).

Aby uzyskać premię w danym roku oszczędzania należy:

 • przez cały rok oszczędzania posiadać aktywne konto Nest Rodzinne Oszczędności,
 • mieć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych marketingowych,
 • co miesiąc (przynajmniej przez 11 miesięcy) wpłacać zadeklarowaną kwotę (1 miesiąc w roku można pominąć – nie wpływa to na premię),
 • utrzymać przez cały rok oszczędzania na koncie saldo nie niższe niż suma dokonanych wpłat – nadwyżkę można wypłacić.

Pierwszy miesiąc oszczędzania to miesiąc następny po założeniu rachunku. Premia będzie wypłacana do 20 dnia miesiąca, po każdym pełnym roku oszczędzania. I wpłynie ona w pełnej wysokości. Nie będzie pobrany żaden podatek, chyba że zmieni się prawo.

Bardzo ważne jest to, aby w każdym roku spełniać warunki do otrzymania premii. W przeciwnym razie zostaje zatrzymany ciąg następujących po sobie lat a następny rok oszczędzania liczy się jako pierwszy.

Do programu można zgłosić swoje dzieci, dzięki czemu premia wzrośnie. Liczbę posiadanych dzieci należy udokumentować poprzez poprzez „przedstawienie Bankowi odpisu skróconego aktu urodzenia Dziecka lub ważnego dowodu osobistego Dziecka lub ważnego paszportu Dziecka lub ważnej legitymacji szkolnej Dziecka lub karty dużej rodziny bądź dokumentu potwierdzającego ustanowienie Uczestnika opiekunem prawnym Dziecka.”

nest-bank Nest Rodzinne Oszczędności


Regulamin promocji „„Nest Rodzinne Oszczędności z Premią”

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

BGŻ_karta_kredytowa_Biedronka
inteligo

Archiwum