Strona startowa » Konta osobiste » 100 zł za otwarcie konta i 50 zł za każde polecenie dzięki Mam PKO

100 zł za otwarcie konta i 50 zł za każde polecenie dzięki Mam PKO

 Mam PKO polecenie

W PKO BP pojawiła się III edycja programu „Mam PKO”. Za każde polecenie konta w tym banku osoba polecająca otrzyma 50 zł, natomiast osoba polecana 100 zł. Zasady są praktycznie takie same jak w programie „Mam Inteligo”, który został opisany tutaj. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z jednej i drugiej promocji jednocześnie. Warunki niezbędne do otrzymania premii są bardzo łatwe do spełnienia.

III edycja programu „Mam PKO” prowadzona jest w okresie od 21 września do 19 grudnia 2015 roku w trzech następujących po sobie 30 – dniowych etapach:

 • 1 etap 21.09. – 20.10.2015 r.
 • 2 etap 21.10. – 19.11.2015 r.
 • 3 etap 20.11. – 19.12.2015 r.

Osoba polecająca

Może być nią osoba, która jest posiadaczem lub współposiadaczem dowolnego konta PKO BP. Natomiast w przypadku kont firmowych może to być tylko osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej.

Osoba polecająca musi zarejestrować się do programu „Mam PKO” poprzez:

 • podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru PESEL,
 • podanie numeru telefonu komórkowego, zgodnego z numerem podanym wcześniej w banku,
 • wyrażenie zgody na przekazywanie przez PKO BP materiałów marketingowych,
 • zaakceptowanie regulaminu programu.

>>> Rejestracja w programie „Mam PKO” <<<

Jeśli ktoś zarejestrował się w programie w jednej z poprzednich edycji promocji, tym razem musi uczynić to ponownie.

Osoba polecana

Jest to osoba, która w okresie ostatnich trzech lat liczonych od daty rozpoczęcia promocji, nie posiadała żadnego konta w banku. Również nie jest w trakcie wnioskowania o takie konto. Osobą polecaną może być także osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą lub będąca wspólnikiem w spółce cywilnej.

Osoba polecana musi założyć konto w PKO BP, podając podczas składania wniosku kod polecenia. Jest nim numer telefonu osoby polecającej. Jeśli nie masz takiego kodu, napisz na promocjawbanku@gmail.com Dodatkowo należy wyrazić zgody na przekazywanie przez bank materiałów marketingowych i zaakceptować regulamin promocji.

Osoba polecana musi dokonać w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia konta:

 • co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej o łącznej wartości minimum 200 zł przy użyciu karty debetowej, wydanej do konta oraz
 • co najmniej jednej transakcji przy użyciu aplikacji IKO o łącznej wartości minimum 10 zł. Więcej o aplikacji IKO tutaj.

W przypadku kont firmowych zamiast transakcji przy użyciu IKO należy dokonać z nowego konta co najmniej jednego przelewu do ZUS. Do transakcji bezgotówkowych (kartą i poprzez IKO) nie zaliczają się transakcje dokonane przez internet.

50 zł dla osoby polecającej i 100 dla osoby polecanej

W przypadku spełnienia przez nowego klienta wszystkich warunków osoba, której kod polecenia został wykorzystany otrzyma 50 zł, natomiast nowy klient 100 zł.

Premie zostaną wypłacone w ciągu 75 dni kalendarzowych licząc od ostatniego dnia etapu, w którym braliśmy udział.

>>> Otwórz konto z polecenia <<<

 Mam PKO polecenie


 Konta, które można polecać w ramach programu „Mam PKO”:

 1. PKO Konto dla Młodych
 2. PKO Konto za Zero
 3. PKO Konto bez Granic
 4. Superkonto Oszczędne
 5. PKO Konto Pogodne
 6. Pakiet Biznes Debiut 18
 7. Pakiet Biznes Rozwój
 8. Pakiet Biznes Komfort Plus
 9. Pakiet Biznes Sukces Plus
 10. Pakiet Mobilny dla Firm

Z czego najpopularniejsze są dwa pierwsze:

 PKO Konto dla Młodych

 • przeznaczone jest dla studentów i absolwentów wyższych uczelni w wieku 18-26 lat,
 • 0 zł za prowadzenie konta bez żadnych warunków,
 • 0 zł za wypłaty w złotówkach ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie,
 • 0 zł za kartę do konta, gdy wykonamy 5 płatności bezgotówkowych w miesiącu,
 • karty do konta również w formie naklejek, breloków i zegarków zbliżeniowych.

PKO Konto za Zero 

 • 0 zł za prowadzenie konta w przypadku wykonania transakcji na kwotę 300 zł, w przeciwnym razie opłata wyniesie 6,90 zł,
 • 0 zł za wypłaty aplikacją IKO i kartą z ponad 3000 bankomatów PKO Banku Polskiego,
 • 0 zł za krajowe przelewy przez internet i aplikację IKO.

Zasady III edycji programu „Mam PKO” 
Regulamin programu „Mam PKO”

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Santander
bnp skorzystaj

Archiwum